El funcionament de les unitats

Colònia de CASTORS (Infants de 6 a 9 anys)              Lema: “Compartir”
L’eix d’ambientació transversal es basa en el conte “Els petits germans del bosc”. Cada trimestre treballem un dic (projecte) per aprofundir o descobrir un tema basat principalment en els nostres interessos. Aquesta etapa és introductòria per treballar el mètode escolta i l’educació en valors, i compartint aprenem dia a dia descobrint l’entorn i tot allò que ens envolta.

Estol de LLOPS (Infants de 9 a 12 anys)            Lema: “Tant com Puc”
L’estol està ambientat en el “Llibre de les Terres Verges” de Rudyard Kipling.
Ens organitzem en sisenes (subgrups de sis infants) i partint del nostre lema aprenem jugant i gaudint de la natura, construint la nostra cacera (projecte) que ens permet aprendre i treballar seguint el mètode escolta. En aquesta unitat comencem a treballar tècniques escoltes i el desenvolupament del caràcter.

Secció de RAIERS (Joves de 12 a 15 anys)              Lema: “Sempre a Punt”
La secció s’estructura a partir de les patrulles, subgrups de cinc o sis membres que permeten fomentar el treball en equip. Els adolescents treballen a partir de l’aventura (projecte), l’eix d’ambientació que ells mateixos trien basant-se en les seves necessitats i interessos. És l’etapa on s’aprofundeixen els coneixements del mètode escolta i els joves poden desenvolupar el seu caràcter i l’esperit crític.

Unitat de PIONERS (Joves de 15 a 18 anys)               Lema: “Res a Mitges”
El seu treball es basa en l’empresa, projecte on els membres aprenen a autoges- tionar-se treballant en petites comissions que els consciencien de la importància del treball en equip i l’empatia cap als companys. L’objectiu transversal de l’etapa és fomentar l’autonomia i l’autoestima a partir del descobriment de la pròpia persona, reconeixent qualitats positives i limitacions. L’escoltisme es treballa amb els coneixements apresos en les anteriors etapes i tècniques de pionerisme.

Clan de RÓVERS (Adolescents de 18 a 20 anys)           Lema: “Ens Impliquem”
Al clan treballem a partir del projecte que ens ajuda a detectar les necessitats del nostre entorn per implicar-nos en la societat i contribuir en la transformació social. L’objectiu de l’etapa és desenvolupar actituds com la solidaritat i el compromís amb tot el que ens envolta en coherència amb els nostres principis i valors.

Breu història de l’agrupament
La finalitat educativa

Eines i mitjans educatius
El funcionament de l’agrupament
Activitats que realitzem a l’agrupament

El funcionament de les unitats