l’Agrupament


L’Agrupament Escolta SKUES és una entitat d’associacionisme educatiu ubicada al barri de Sants.

Des del 1969 l’Agrupament ha volgut educar a infants i joves en el seu temps de lleure a través dels valors de l’escoltisme basats en la llei i la promesa escolta amb l’objectiu de formar persones lliures i respectuoses, cíviques i compromeses amb la societat d’avui dia.

Breu història de l’agrupament
Els inicis       
Vincles associatius  
El “Projecte Mitosi”
Xarxa Educativa al barri    

La finalitat educativa
Ajudar a formar persones
El Mètode Escolta

Eines i mitjans educatius
La tècnica del projecte
Ambientacions
Les eines d’identificació.
Guies de progres
Cerimònies

El funcionament de l’agrupament
l’Assemblea d’Agrupament,
El Consell d’Agrupament
La Comissió Tècnica
La Comissió de Mares i Pares –COMPA-

Activitats que realitzem a l’agrupament
Reunions d’Unitat
Sortides d’Unitat
Sortides d’agrupament
Campaments de Primavera i d’Estiu
Campanya de recollida de menjar “Bossa Solidària – Bossa Saludable”
Festival de Nadal
El Mercat de Calaf
Sopar de Germanor

El funcionament de les unitats
Colònia de CASTORS (Infants de 6 a 9 anys)
Estol de LLOPS (Infants de 9 a 12 anys)
Secció de RAIERS (Joves de 12 a 15 anys)        
Unitat de PIONERS (Joves de 15 a 18 anys)         
Clan de RÓVERS (Adolescents de 18 a 20 anys)